EPOXY COATING

Slide background

รับทำพื้นโรงงาน EPOXY, PU คุณภาพสูง

Epoxy Rolling

คือการเคลือบพื้นผิวด้วยระบบการกลิ้งด้วยลูกกลิ้งทาสีทั่วไปดังต่อไปนี้

  •  มีสีให้เลือกหลากหลายตามที่ต้องการ
  •  มีความเงา สวยงาม
  •  สามารถทำได้ทั้งพื้นอาคาร,โกดัง,และพื้นผนังได้ทั้งถายในและภายนอก
  •  สามารถป้องกันเชื้อราและไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา
  •  ทำความสะอาดง่ายไม่ก่อให้เกิดฝุ่น
  •  สามารถทำความหนาได้ตั้งแต่ 150-900  ไมครอน
  •  ทนความชื้นได้ดี
  •  ราคาถูกและย่อมเยาว์

เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นพื้นไร้รอยต่อ มีความสวยงาม ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับเคลือบพื้น ผนัง ฝ้า และงานตีเส้นจราจร เคลือบพื้น ผิวผนังคอนกรีตทั้งนอกและภายในอาคารและสำหรับโกดังคลังสินค้า ลานเอนกประสงค์,งานเคลือบโครงสร้างเหล็ก ท่อต่างๆ และเหมาะสำหรับงานตีเส้นจราจรและเส้นต่างๆ มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ Epoxy Self-Leveling (ซึ่งมีความหนาและความเงางามมากกว่า) Epoxy Coating มีความหนาตั้งแต่ 150-900 ไมครอน ราคาย่อมเยาว์และประหยัดเวลาในการทำงานกว่า Epoxy Self-Leveling

งานตีเส้น

งานตีเส้น

บริการรับเหมาตีเส้นจราจร ตามหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ ตีเส้นจราจรภายในโรงงานอุตสาหกรรม ตีเส้นศูยน์บริการโชว์รูมรถยนต์  ตีเส้นลานจอดรถ โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์

- บริการรับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน ตามหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ ตีเส้นจราจรลานจอดรถตามห้างสรรพสินค้า ตีเส้นจราจรลานจอดรถโรงแรม ตีเ้ส้นจราจรอาคารจอดรถคอนโด หมู่บ้านจัดสรร ตีเส้นจราจรลานจอดรถมหาลัย ตีเส้นจราจรลานจอดรถโรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ

- บริการับตีเส้นจราจร ตีเส้นถนน เส้นจราจรแบ่งช่องจอดรถ เส้นจราจรทางข้ามม้าลาย รับตีเส้นจราจรห้ามจอด รับตีเส้นจราจรแบ่งทิศทางเดินรถ รับตีเส้นจราจรลูกศรบอกทิศทางเดินรถ รับตีเส้นจราจรเนินกระโดด รีบตีเส้นจราจรเส้นสะดุด รับตีเส้นจราจรสัญลักษณ์คนพิการ ตีเส้นจราจรที่จอดจักรยาน ตีเส้นจุดวางขายของ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ/Tel : 02 737-6401
แฟ็กซ์/Fax : 02 737-6402
E-Mail : chisanu2544@gmail.com
หรือติดต่อโดยตรงที่ คุณสุพิมพ์พา กิตติ์ธนาชุติกานต์
โทร. 094-635-3236

© Copyright 2014 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุ สอบถามรายละเอียดโทร. 02 737-6401, 094-635-3236 E-mail : chisanu2544@gmail.com