Epoxy

Slide background

รับทำพื้นโรงงาน EPOXY, PU คุณภาพสูง

EPOXY SYSTEMS : งานเคลือบพื้น EPOXY

อีพ็อกซี่ คืออะไร?
Epoxy (อีพ็อกซี) เรามักจะรู้จักคุ้นเคยในรูปของกาวที่ใช้ติดสิ่งของต่างๆ ซึ่งมีคุณสมบัติแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากEpoxy หรือ Epoxy Resin จัดอยู่ในกลุ่ม Thermosetting Polymer คือเมื่อผ่านกระบวนการผลิตในครั้งแรกแล้วจะมีความแข็งแรงทนทานเป็นอย่างมาก ไม่คืนรูป และไม่สามารถ Recycle หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้
Epoxy เป็น Copolymer หมายความว่าเป็น Polymer ชนิดที่ประกอบด้วย Monomer ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปโดยปกติทั่วไป Epoxy ได้จากการทำปฏิกิริยาของ Bisphenol A กับ Epichlorohydrin  Monomer และสารเพิ่มความแข็ง (Harderner) ซึ่งเป็นสารประเภท Polyamine โดยในปฏิกิริยาอาจมีการเติม NaOH เข้าไปเพื่อช่วยเร่งปฏิกิริยาด้วยก็ได้

ประโยชน์ของ Epoxy
Epoxy ชนิดสารเคลือบพื้นผิว
 นิยมใช้ในการเคลือบผิวของอาคาร พื้นอาคาร พื้นโรงงานเนื่องจาก Epoxy มีคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทก การขูดขีด เสียดสี  ทนกรดและเบสทนความร้อนได้ดี แต่ไม่ทนต่อ UV จึงมักถูกประยุกต์ใช้ภายในอาคาร เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ผิวเรียบเงา ไม่มีรอยต่อ ทนต่อสารเคมี ทำความสะอาดง่าย มีหลายสี และมีหลายระบบในการเคลือบพื้น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานหลากหลายประเภท ดังนี้

  1. EPOXY COATING (SOLVENT BASE) เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
  2. EPOXY ROLLING (SOLVENT FREE) เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นพื้นไร้รอยต่อ มีความสวยงาม ทำความสะอาดง่าย เหมาะสำหรับเคลือบพื้น ผนัง ฝ้า และงานตีเส้นจราจร เคลือบพื้น ผิวผนังคอนกรีตทั้งนอกและภายในอาคารและสำหรับโกดังคลังสินค้า ลานเอนกประสงค์,งานเคลือบโครงสร้างเหล็ก ท่อต่างๆ และเหมาะสำหรับงานตีเส้นจราจรและเส้นต่างๆ
  3. EPOXY SELF LEVELING เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมทั่วไป ห้องแล็บ โรงงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิค ศูนย์บริการรถยนต์ คลังสินค้า เวิร์คช๊อพ ห้องบรรสุสินค้า ลานจอดรถ ฯลฯ
  4. EPOXY ANTI-SLIP ป็นสีอีพ็อกซี่สำหรับเคลือบพื้นผิวเพื่อป้องกัน  การลื่นไหล เพิ่มความคงทนมีหลายสีให้เลือก  ลักษณะงาน เหมาะกับพื้นบันได ทางขึ้น – ลง  ทางเดินภายในอาคาร  พื้นที่ใช้งานที่มีคราบ  น้ำมันทางเดินห้องเย็นและภายในโรงงานที่มีปัญหาเรื่องการลื่นไหล
© Copyright 2014 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิษณุ สอบถามรายละเอียดโทร. 02 737-6401, 094-635-3236 E-mail : chisanu2544@gmail.com